اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۴۰۲۴۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۴۰۰۷۷۴۴۶ ۰۰۹۸
۹۱۹۶۱۱۶۷۲۸ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
سعدی جنوبی ، مجتمع تجاری سعدی

گروه صنعتی MJ

تلفن

  • ۳۳۹۴۰۲۴۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  تلفن همراه

   • ۹۱۴۰۰۷۷۴۴۶ ۰۰۹۸
   • ۹۱۹۶۱۱۶۷۲۸ ۰۰۹۸

  پست الکترونیک

  دفتر مرکزی

  • تهران،
   سعدی جنوبی ، مجتمع تجاری سعدی

  خروجی اخبار


  لینک های مرتبط